วันพุธที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 13 วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553

อาจารย์ให้นักศึกษานำลังกระดาษมาคนละ 1 ชิ้น เพื่อมาทำป้ายนิเทศหน่วยต่างๆที่ นักศึกษาสนใจ

โดยอาจารย์มีอุปกรณ์ต่างๆเตรียมไว้ให้ และให้นักศึกษาทำส่งในชั่วโมง


ป้ายนิเทศของข้าพเจ้าคือ หน่วยผัก


ครั้งที่ 12 วันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2553

อาจารย์ให้ส่งแป้งโดว์ พร้อมอุปกรณ์การเล่น

ครั้งที่ 11 วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2553


อาจารย์ให้ นักศึกษาทำแป้งโดว์ โดยอาจารย์จะแจกวิธีการทำให้แต่ละกลุ่ม


ครั้งที่10 วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2553อาจารย์นัดสอบ พร้อมกับส่งงานทีเหลือ และป๊อบอัพ
ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553

อาจารย์นัดนักศึกษาทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อมาส่งงาน และอาจารย์ได้มีเกมการศึกษาต่างๆให้นักศึกษาได้ลองเล่นกัน เพื่อที่จะได้รู้จักวิธีการเล่นที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปรับใช้ได้ในอนาคต

ครั้งที่ 9 วันพฤหัสบดีที่ 19 สิงหาคม 2553

อาจารย์ได้สาทิตวิธีการเล่นเกมการศึกษา และวิธีการเล่นเกมการศึกษา
และได้มอบหมายให้นักศึกษาทำออกมาคนละ 1 ชิ้น โดยไม่ให้ซ้ำกันวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ครั้งที่ 7 วันที่ 29 กรกฎาคม 2553

วันนี้อาจารย์ได้ติดธุระ จึงได้สั่งงานให้ทำคือ เกมการศึกษา ตามรูปแบบที่อาจารย์แจกให้ และให้นักศึกษาเลือกมาคนละ 1 ชิ้น


ของดิฉันคือ
เกมจับคู่ภาพเงา
สาระ

เกมจับคู่ภาพเงา สามารถฝึกพัฒนาด้านความจำแก่เด็ก ให้เด็กมีความจำที่ดี ในการจดจำภาพต่างๆที่เป็นคู่กัน


ทักษะหรือประสบการณ์ที่เด็กได้รับคือ

การจดจำภาพ ที่มีรูปร่างเหมือนกัน

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้

1. กระดาษแข็งเพื่อทำพื้นหลัง

2. กรรไกร

3. กาว

4. กระดาษสี

5. กระดาษกาว

วิธีทำ

1.นำกระดาษแข็งมาตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามขนาดที่เราต้องการ เพื่อใช้เป็นฐาน

2. นำการะดาษสีมาวาดเป็นรูปการ์ตูนตามที่เราต้องการ อย่างละ 2 รูป รูปที่ 1 ระบายสีตามต้องการ รูปที่2

ระบายเฉพาะสีดำ

3.นำกระดาษกวามาแปะขอบของกระดาษแข็ง

4. นำมาเรียงบนฐานให้เรียบร้อย